Daily Archives: 28 mayo, 2020

Solucións (semana 25-29 maio)

Apertura prazo de solicitude de comedor

NOTA INFORMATIVA

SOLICITUDES DE PRAZA PARA A UTILIZACIÓN DO COMEDOR ESCOLAR  PARA O CURSO 20/21

Seguindo o previsto no regulamento do servizo de comedor do Ceip Santa Baiao vindeiro 01 de xuño  abrirase o prazo de presentación de solicitudes de praza para a utilización do comedor escolar para o curso 20/21. O prazo permanecerá aberto ata o 30/06/20.

Modalidades de solicitudes:

 Os usuarios fixos do curso 2019/2020 interesados en utilizar de novo o servizo de comedor, deberán presentar a solicitude de reserva de praza (Anexo III).

 Os novos usuarios e os usuarios esporádicos do curso 2019/2020 deberán presentar a solicitude de praza (Anexo I).

As solicitudes deberán facerse NECESARIAMENTE a través do correo electrónico anpatorredegoians@gmail.com, tendo en conta que a orde de presentación pode influír na adxudicación das prazas.

Como consecuencia da situación de emerxencia de saúde pública ocasionada polo Covid-19, para o retorno da actividade lectiva e apertura do Comedor Escolar, no tocante ós protocolos a seguir, medidas preventivas e  aforo, estarase ó disposto na normativa e nas instrucións que a Consellería de Educación ditamine ó respecto.

Ligazón ó regulamento :

https://drive.google.com/file/d/1dZ3mdt39QF94cM93XsjIv0bv2ZGUhtmv/view

Atentamente,

A xunta directiva.