Monthly Archives: septiembre 2019

Semana polo clima!

Propostas de actividades sinxelas para ir comezando o curso.

LUNS: Un minuto de silencio pola terra.

MARTES: Camiseta verde.

MÉRCORES: Visionado de curta.

XOVES: Creación de cartaces.

VENRES: Manifestación no recreo.

Tamén podedes participar coa túa familia nalgunha das manifestacións convocadas pola tarde en distintas cidades de España.

Actividades extraescolares

A continuación podedes atopar o impreso de inscrición nas actividades extraescolares.

Mural letras galegas 2019

Clica no enlace e poderás ver todo o proceso. SAÚDOS!

https://youtu.be/R46lzKHuGEg

REUNIÓN FAMILIAS 1º NIVEL

O vindeiro martes, 17 de setembro, ás 16:00 horas, terá lugar a reunión de inicio de curso de 1º nivel na aula de 1ºB. Prégase acudir sen nenos/as.

Os horarios de aula entregaranse o antes posible. Polo de agora, informamos que os días de Educación Física son os seguintes:

1ºA: martes e xoves.

1ºB: mércores e venres.

Material Escolar 5º

O material escolar para 5º B e C é o que está no Archivo adxunto(PDF)

O material de 5ºA vaino mandar o profesor José Cardesa por correo electronico

Material Escolar 6ºNivel

O alumnado de 6º tentará na medida do posible reutilizar o material do ano pasado.

Libretas, bolígrafos , regras, compás, …

Traerán a maiores, un paquete de folios de de 100 de 80grs e un paquete de toalliñas.

As/os titoras/es

CURSO 2019-20. 3º NIVEL (Primaria) MATERIAL DE AULA

Un estoxo, formato neceser amplo. – Un block de cartolinas de cores (non máis de 12). – Un block de papel charol. – Cinco libretas de pauta dobre , non estreita, (tamaño folio). Tipo PAPYRUS – Unha libreta cuadriculada tamaño folio ( tipo PAPYRUS) – Dous bolígrafos: 1azul ou negro e 1vermello. – Unha caixa de lapis de cores de madeira. – Unha caixa de 12 ceras brandas Manley. – Unha regra de 30 cm. – Un lapis do nº 2 (HB), unha goma e un afialapis (normal , sen engadidos que o poidan distraer no traballo). – Unha barra de pegamento Pritt stick. – Unha tesoira de punta redonda. – Un paquete de 100 folios DINA 4, de 80gr. – Un dicionario escolar de galego e outro de castelán, que teñan na súa casa .( Nunca mercalos pois son para compartir). – Unha carpeta con solapas . – Un arquivador de cartón , tamaño folio, de dous aneis.(Só os alumnos/as de 3ºA e 3ºC). – Unha carpeta de solapas clasificadora. (Só alumnos/as de 3ºB) – Unha axenda escolar pequena. – Frauta doce de plástico dunha soa peza. – Libreta de catro pentagramas (tamaño ½ folio) – LIBROS DE TEXTO (Ver listado publicado) O material debe estar na aula antes do 20 de setembro. Debe ter o nome para evitar perdas e/ou confusións. Hai materiais que poden aproveitar do curso pasado (se están en bo estado) e outros que terán que ir repoñendo ou mercando ao longo do curso. Un saúdo. As titoras

MATERIAL E LIBROS DO 2º NIVEL

-Libros de texto expostos no taboleiro do centro e na páxina web do colexio.

-1 libreta de dobre pauta estreita e outra de cadros (tamaño folio, tipo PAPYRUS, sen espiral).

-1 bloque de cartolinas de cores

-1 carpeta tamaño folio con gomas

-1 carpeta tamaño folio de plástico (tipo sobre)

-1 caixa de 24 ceras tipo Plastidecor

-1 caixa de 18 ou 24 lapis de cores de madeira

-1 caixa de 12 rotuladores

-1 regra de 30 cm

-1 bolígrafo azul e outro vermello

-1 taco grande de plastilina

-1 barra de pegamento grande

-1 lapis do nº 2,  unha goma, e un estoxo para gardar parte do seu material  (este ano será individual e cada neno/a farase responsable do seu uso debendo repoñelo  cando se acabe)

-1 caixa de panos de papel

NOTA: O alumnado de 2º A non debe mercar nin rotuladores, nin plastilina, nin pegamento, posto que este material quedoulles en bo estado do curso pasado.

MATERIAL 1º NIVEL

Co fin de facilitar a organización das familias na volta ao cole do alumnado, publicamos o listado de material necesario para o curso 19/20.

Material de aula 4º, 19/20

4º NIVEL                                                                                                                CURSO 2019-20

 • 1 caderno con espiral por asignatura:
 • 3 de tamaño folio e 1 liña (lingua galega, lengua castellana, ciencias naturais/sociais). En inglés e relixión valen os do curso pasado.
 • 1 cuadriculado de tamaño folio (matemáticas).
 • Axenda
 • 1 dicionario de galego. Vale o do curso pasado.
 • 1 dicionario de castellano. Vale o do curso pasado.
 • 1 ficheiro de clase (de 2 aneis preferiblemente).
 • 1 carpeta de plástico para fichas.
 • 1 bolígrafo azul e 1 vermello bic.
 • 1 lapis do número 2 (HB).
 • Goma (non se permitirán tipex).
 • Afialapis.
 • Xogro de regras (30 ou 40 cm), escuadro e cartabón.
 • 1 caixa de ceras duras.
 • 1 tesoira de punta redonda.
 • 1 block de cartolinas de cores (A-4).
 • 1 barra de pegamento grande.
 • Música: vale o material do curso pasado.
 • Libreta de 4 pentagramas (tamaño cuartilla).
 • Frauta doce de plástico dunha soa peza.

É importante que todo este material estea con nome e se vaia repoñendo ao longo do curso antes de que se acabe, sobre todo no referido a cadernos, lapis ou bolígrafos. Cada alumno/a é responsable do seu material. Recoméndase reutilizar todo o material que sexa posible.

Os libros de texto encóntranse expostos no taboleiro de anuncios do colexio e na web (www.santabaia.es).

A reunión inicial de curso terá lugar o martes día 17 de setembro ás 16:00 horas, na aula multiusos (planta baixa).

As/O titoras/titor