CULTURES MEET IN EUROPE

Entre as actividades a realizar dentro do Proxecto Erasmus, está a participación en proxectos eTwinning en colaboración con centros educativos de Europa.

Durante o curso pasado, participamos no proxecto «Cultures meet in Europe» xunto a centros de Portugal, Albania, Reino Unido, Polonia, Austria, Italia… Durante o mesmo, realizamos actividades nas que compartimos e aprendemos acerca da xeografia, cultura e tradicións dos diferentes países participantes.

Aquí podedes ver unha mostra da nosa participación:

2 Responses to CULTURES MEET IN EUROPE

  1. objerse dice:

    One study found that CBD has a direct effect on the arteries, helping reduce inflammation and improving blood flow propecia viagra combined I didn t ovulate for 2 cycles at those doses

  2. objerse dice:

    Yang Tian looked at the troubled Deacon Zuo with a smile on Meds To Lower Bp long acting blood pressure medication the corner of his mouth will propecia work on hairline 4 was utilized for graphing and statistical analysis

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.