Documentos do Centro

Os días non lectivos elixidos polos centros educativos do concello de Boiro foron o 2 de novembro de 2020 e o 18 de marzo de 2021.

Normas de organización e funcionamento do Centro: Extracto NOFC

Nelas poden atopar normativa respecto das normas de actuación en caso de que actitudes dalgún membro da comunidade educativa vaian en contra da correcta convivencia do centro.

Plan de Convivencia do Centro: VER

Neste colexio non existe unha gran problemática neste punto, polo que as medidas van dirixidas cara a prevención. Ademais do relatado no proxecto (consello dos nenos, caixa de correos da convivencia, formación do profesorado…) estanse levando (ou poranse en marcha nos próximos meses) patios dinámicos, espazos do recreo sensoriais, mellora da accesibilidade cognitiva (contratos-programa)… No apartado de Convivencia e inclusión teñen máis información.

Estamos elaborando o novo PEC (proxecto educativo) do centro, aquí poden ir vendo a evolución: