Documentos do Centro

CALENDARIO ESCOLAR CURSO 24/25: VER

Normas de organización e funcionamento do Centro(NOFC): VER

Plan dixital de Centro: VER

Plan de Convivencia do Centro: VER

Neste colexio non existe unha gran problemática neste punto, polo que as medidas van dirixidas cara a prevención. Ademais do relatado no proxecto (consello dos nenos, caixa de correos da convivencia, formación do profesorado…) estanse levando (ou poranse en marcha nos próximos meses) patios dinámicos, espazos do recreo sensoriais, mellora da accesibilidade cognitiva (contratos-programa)… No apartado de Convivencia e inclusión teñen máis información.

Estamos elaborando o novo PEC (proxecto educativo) do centro, aquí poden ir vendo a evolución:

PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS

PXA 22-23

PERIODOS DE RECLAMACIÓN das «notas» obtidas nas avaliacións finais.