Documentos do Centro

CURSO 22/23: As actividades lectivas nas ensinanzas de educación infantil e de educación primaria realizaranse
desde o día 8 de setembro de 2022 ata o 21 de xuño de 2023, ambos inclusive.

Vacacións escolares
Os períodos de vacacións escolares no curso académico 2022/23 serán os seguintes:
– Nadal: desde o día 23 de decembro de 2022 ata o día 6 de xaneiro de 2023, ambos
inclusive.
Entroido: os días 20, 21 e 22 de febreiro de 2023.
– Semana Santa: desde o día 3 ata o día 10 de abril de 2023, ambos inclusive.

Os días non lectivos elixidos polos centros educativos do concello de Boiro son 9 de decembro 2022 e 20 de marzo 2023.

Normas de organización e funcionamento do Centro(NOFC): VER

Plan dixital de Centro: VER

Plan de Convivencia do Centro: VER

Neste colexio non existe unha gran problemática neste punto, polo que as medidas van dirixidas cara a prevención. Ademais do relatado no proxecto (consello dos nenos, caixa de correos da convivencia, formación do profesorado…) estanse levando (ou poranse en marcha nos próximos meses) patios dinámicos, espazos do recreo sensoriais, mellora da accesibilidade cognitiva (contratos-programa)… No apartado de Convivencia e inclusión teñen máis información.

Estamos elaborando o novo PEC (proxecto educativo) do centro, aquí poden ir vendo a evolución:

PXA 22-23

Programacións LOMCE 22-23

Programacións didácticas LOMLOE sBaia 22-23 (proens); en proceso de supervisión pola inspección.

PERIODOS DE RECLAMACIÓN das «notas» obtidas nas avaliacións finais.