Documentos do Centro

Calendario escolar 2018/2019: https://santabaia.es/wp-content/uploads/2018/07/Calend18-19.jpg

Normas de organización e funcionamento do Centro: Extracto NOFC