Category Archives: NOVIDADES

The Gruffalo

Storytelling time!

Enjoy!

TAREFAS 1º NIVEL PARA A 3ª SEMANA.

Preguntas frecuentes tarefas en casa

Preguntas e respostas

Nestas semanas dáse por suposto que hai gran cantidade de pais/nais ou titores legais que teñen dúbidas de cómo seguir as tarefas ou actividades para a educación/ formación das súas fillos/as que se atopan en Educación Primaria; excepto o alumnado dos centros Abalar e E-dixgal, e incluso estes poden ter unhas dúbidas que vamos a intentar disipar.

– Teño ordenador/ tablet, pero non teño conexión a internet. Teño móbil con datos.

En caso de ter datos no móbil, pódese habilitar desde la maioría dos teléfonos móbiles unha “zona wifi” ou “compartir datos“, siguindo os pasos  Axustes/ máis / compartir internet y zona wifi. Vídeo explicativo https://www.youtube.com/watch?v=1TmqW61etHU

o Non teño datos no móbil.

No caso de non dispor de datos no móbil, recoméndase o cambio de tarifa para poder traballar coas crianzas sen problemas

– Non teño ordenador, pero si datos no móbil.

Desde el navegador do teléfono se pódese traballar en case calquera aplicación e/ou documento, de todas formas recoméndase que para que los niños podan traballar adecuadamente, si se dispón dun televisor con Smart Tv ou similar, se conecte el móbil para velo a través do televisor, existen varios modos para logralo. Vídeo explicativo https://www.youtube.com/watch?v=574yd32iSpY

– Teño o ordenador/ tablet e internet, pero non impresora.

En caso de no dispor de impresora para as actividades dos nenos/as recoméndase que realicen as actividades ou tarefas nun folio ou caderno copiando o encabezado.

1st grade – unit 3 transport 2

New LIM interactive activities from unit 3. Students can do the activities more than once, especially the writing ones, to practice it.

LIMs: Transport 2 (to write the transport). Actions 1 (to write the actions). Actions 2 (to practise the actions vocabulary).

——————————————————–

Novas actividades LIM interactivas para a unidade 3. O alumnado pode facer cada actividade máis dunha vez, sobre todo as que son de practicar a escritura, para repasala.

Editado: se as actividades non se visualizan usando o Mozilla Firefox, probar con Google Chrome ou o explorador de Microsoft.

Transport 2: para practicar a escritura do transporte. https://www.chiscos.net/xestor/chs/LuciaAres/transport2/transport2.html

Actions 1: para practicar a escritura das accións. https://www.chiscos.net/xestor/chs/LuciaAres/actions1/actions1.html

Actions 2: para practicar o vocabulario das accións. https://www.chiscos.net/xestor/chs/LuciaAres/actions2/actions2.html

OXFORD LEARNING ZONE

This material provides you with lots of resources to practice English.

You have got:

-Lots of books

-Game Zone.

-Traditional Tales

-Parent’s Zone

-Songs, Stories, Videos, Crafts, Audios, Activities, etc.

Click on different labels and enjoy them!

https://elt.oup.com/student/oupeprimary/?cc=global&selLanguage=en

RADIO.GARDEN

Observe the map where English is spoken, then click on http://radio.garden and select any English speaking country. Enjoy the music and the radio speaker’s comments in English.

Observa no mapa onde se fala en Inglés, logo clica sobre http://radio.garden e selecciona calquera país de fala inglesa. Disfruta coa música e cos comentarios en inglés do locutor de radio.

OXFORD LEARNING ZONE

This material provides you with lots of resources to practice English.

You have got:

-Lots of books.

-Game Zone.

-Traditional Tales.

-Parent’s Zone.

-Songs, Stories, Videos, Crafts, Audios, Activities, etc.

Click on different sections and enjoy them!

https://elt.oup.com/student/oupeprimary/?cc=global&selLanguage=en

Este material proporciónavos un montón de recursos para practicar Inglés.

Tendes:

-Varios libros.

-Zona de xogos.

-Contos tradicionais.

-Información para pais.

-Cancións, historias, vídeos, manualidades, audios, actividades, etc.

Clica nos diferentes apartados e a disfrutar!

1st grade – unit 3 transport I

Summary in PDF of the vocabulary of unit 3 transport and actions, and also a LIM interactive activity to practise the transport vocabulary.

————————————————————————————–

PDF esquema do vocabulario da unit 3 transport and actions:

Actividade LIM interactiva para practicar transport (abrir con Google Chrome se da problemas):

https://www.chiscos.net/xestor/chs/LuciaAres/transport1/transport1.html

Example AB page 37 and jobs (4th level)

AB 37/jobs

ACTIVITY BOOK PAGE 37 (4th level)