Category Archives: NOVIDADES

SAMAÍN. DIGOCHO EU!

A partires de hoxe, comezaremos a emisión, a través da Baia Radio, dun programa mensual chamado 
«DÍGOCHO EU»
Esperamos que vos guste e sexa do voso agrado. Poderase desfrutar del a través da web do centro e do blog da Biblioteca.
Co gallo da celebración do Samaín, gravamos un programa adicado a esta conmemoración:
«Dígocho eu. Especial Samaín»
Asemade, durante os vindeiros días, compartiremos con vós outras actividades que estamos realizando para celebrar estas datas no colexio.

Agora, atreveste a poner a proba os teus coñecementos da nosa lingua?

Tamén realizamos unha espectacular QUEIMA DOS MEDOS!

Infantil e primeiro nivel.

Xel hidroalcólico

Para evitar posibles lesións, rogamos non envíen ás crianzas con botes de xel hidroalcólico ao centro. No colexio dispoñemos de xel para realizar as desinfeccións correspondentes.

Gracias

Número de PCRs positivos no Centro

CASOS ACTIVOS 4.

Casos totais 6.

Estimadas familias:

Comunícolles que se confirmou un caso da Covid-19 no centro educativo ao que acode o seu fillo ou a súa filla. Ata o momento detectáronse 6 casos. O SARS- CoV-2 é un virus que se transmite principalmente de persoa a persoa a través do contacto estreito e das pingas respiratorias que se emiten ao tusir ou esbirrar. Os síntomas poden aparecer ata os 14 días despois de estar en contacto cun caso. A infección pode cursar con síntomas1 respiratorios como febre, tose ou sensación de falta de aire; con síntomas inespecíficos como a alteración do gusto ou do olfacto, dores musculares, diarrea, dor torácica ou dor de cabeza entre outros; ou tamén pode cursar de forma asintomática.

Co fin de evitar a transmisión da infección a outras persoas, é necesario adoptar as seguintes medidas de prevención:

• Un estudo de contactos é un proceso mediante o cal se identifican e clasifican aos contactos dun caso confirmado cuns criterios establecidos polas autoridades sanitarias. Se o/a seu/súa fillo/a é un contacto estreito, desde as autoridades sanitarias, contactarase coa familia para dar as indicacións necesarias.

• Os contactos estreitos deben realizar corentena durante 14 días excepto aqueles que tivesen unha infección previa documentada cunha PCR positiva nos 6 meses previos. En caso de ser un contacto estreito é posible que nos próximos días poidan aparecer síntomas compatibles coa Covid-19, ante os cales deberán permanecer en illamento2 e contactar telefonicamente co seu centro de saúde ou co teléfono de referencia da comunidade autónoma.

• O resto da comunidade educativa, pode seguir acudindo ao centro, extremando as medidas de precaución e vixiando a aparición de síntomas compatibles coa Covid-19. Se algunha persoa ten condicións de especial vulnerabilidade para a Covid-19 pode acudir ao centro, sempre que a súa condición clínica estea controlada e así o permita, e mantendo medidas de protección de forma rigorosa, salvo indicación médica de non asistir.

• Se o/a menor ou algunha persoa da súa contorna próxima (outros menores ou adultos) desenvolve síntomas compatibles nos próximos días, deberá permanecer no seu domicilio e contactar telefonicamente cos servizos de saúde.

Pode atopar información sobre as medidas de corentena e illamento na Web de información para a cidadanía sobre SARS- CoV-2 do SERGAS3.

Reciban un cordial saúdo,

1Cuestionario de autoavaliación: https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/enquisa_de_autoavaliacion.pdf

2Illamento no domicilio de casos confirmados: https://www.sergas.es/Saude-publica/Illamento-domicilio?idioma=ga

3Web do SERGAS de información para a cidadanía sobre o coronavirus: https://coronavirus.sergas.gal/

Xuntanzas inicio de curso

INFANTIL

4º Infantil; martes 8 ás 16:00h grupo A e ás 17:30h o grupo B.

5º Infantil; martes 8 de 12:00h a 12:30h a primeira metade do grupo A e B e ás 13:00h a segunda metade dos grupos nas respectivas aulas.

6º Infantil; martes 8 ás 16:30h nas aulas as primeiras metades de cada grupo e ás 18:00h o resto.

PRIMARIA

1º nivel; Presentación, información inicio curso

Distribución do alumnado por grupo

2º nivel; https://drive.google.com/file/d/1cZKdd0Q4ZXUC73ikVXVnqz7nuFN5eExX/view?usp=sharing

3º nivel; mércores 9 ás 16:00h grupo A, ás 17:30h o B e ás 19:00h o grupo C. NA AULA DE MÚSICA

4º nivel; Presentación, inicio curso.

5º nivel; Presentación, información inicio curso

6º nivel; martes 8 ás 16:00h o grupo A, ás 17:30h o B e ás 19:00h o grupo C. NA AULA DE MÚSICA

MATERIAIS DE AULA

HEALTHY SANTA BAIA

Este vídeo é unha recompilación dalgunhas actividades relacionadas coa comida que se levaron a cabo no noso colexio e co cal participamos nos proxectos europeos eTwinning («Time to Make the Move«) e Erasmus+ KA101 («Alumnado con NEAE: Inclusión e Espazos Dinámicos«).

CHEFS & CLOTHES DESIGNERS

Actividades relacionadas coa alimentación enmarcadas no proxecto etwinning «Time to make the move».

Entrega e recollida de material

Este luns 15 de xuño empezouse a entregar e recoller o material dos alumnxs. A entrega farase escalonadamente e se citará os pais/nais por ABALAR , hasta o venres 26 de xuño. Debemos de asistir con mascarillas, limpar as mans á entrada, manter a distancia de seguridade, sin a compañía dxs fillxs e entrar na aula unha soa persoa.

Repaso e goodbye :)

Hoxe rematamos o curso repasando as rutinas básicas: tempo, emocións, cores e números.

Primeiro poden escoitar algunha destas cancións para repasar.

– How’s the weather: https://www.youtube.com/watch?v=I8GeA3anPdo

– If you’re happy: https://www.youtube.com/watch?v=l4WNrvVjiTw

– Seven steps (3 anos): https://www.youtube.com/watch?v=kz_EQSfFx0g

– Ten in the bed (4 anos): https://www.youtube.com/watch?v=TdDypyS_5zE

– What’s your favourite colour?: https://www.youtube.com/watch?v=zxIpA5nF_LY

E logo facer unhas actividades interactivas:

– 3 anos: https://es.liveworksheets.com/xz831088sa

– 4 anos: https://es.liveworksheets.com/sk831080xk

E como xa é a última semana, temos que despedirnos coa Goodbye song. Un bico moi forte para todos, e a pasalo moi ben no verán.

TAREFAS 3º,SEMANA DO 15 DE XUÑO A…

REMATOU A NOSA CONTA ATRÁS E REMATOU O CURSO!!!!!

Aqui te deixamos unha serie de propostas de traballo diferentes para que empeces a utilizalas estes días e tamén as aproveites cara ao verán. Non tes que traballar para mandarnos nada só para aprender!!!

Grazas a todas/os polo traballo e esforzo feito!!!

PICNIC STORY

Enjoy the story!