Monthly Archives: julio 2022

Persoal de PT insuficiente

A análise das necesidades de persoal para o equipo de orientación do Centro e o persoal que desde a Xefatura Territorial destinan para o este curso non son as mesmas.

Para poder dar resposta ao alumnado do Centro e tender a unha inclusión efectiva, precisamos que a Xefatura territorial amplíe os recursos persoais da especialidade de PT e persoal coidador no centro. Precisamos unha persoa máis especialista en PT para atender ao alumnado NEAE.

Este déficit de persoal repercute en todo o alumnado do centro, posto que prioritariamente cos recursos que dispoñemos debemos atender ao alumnado con máis dependencia, polo que o resto tería menos axuda para poder conseguir as competencias básicas previstas para o seu nivel educativo.