Category Archives: Inglés 1ro Ciclo

Ms SMITH: STORY AND ACTIVITIES

Click, listen and have good fun!

https://www.chiscos.net/xestor/chs/belenjunquera/smith/smith.html

STORYTELLING: HANDA’S SURPRISE

Listen to the story “Handa’s Surprise” and play the Animals Game.

ANIMALS GAME

Click and enjoy!

https://www.chiscos.net/xestor/chs/belenjunquera/animals/animals.html

ANIMALS NURSERY RHYMES

Let’s dance and sing.

Have great fun!

Storytelling: Mr. Crocodile

Watch the video and play the «Game:Wild Animals».

Game: Wild Animals

Game made by a Belén Junquera. Thank you Belén!

Click and play!

https://www.chiscos.net/xestor/chs/belenjunquera/wildanimals/wildanimals.html

1st grade – review: animals

We’ve got 2 new interactive activities to review the animals. Students can do the activities more than once, especially the writing one, to practice it.

There’s also a visual summary of the vocabulary (animals and body parts).

Activities: Animals 1 (to write the animals and body parts). Animals 2 (to practise the animals vocabulary).


Temos 2 novas actividades interactivas para repasar os animais. O alumnado pode facer cada actividade máis dunha vez, sobre todo a de practicar a escritura, para repasala.

Recordo que se as actividades non se visualizan usando o Mozilla Firefox, probar con Google Chrome ou o explorador de Microsoft.

Animals 1: para practicar a escritura dos animais e as partes do corpo https://www.chiscos.net/xestor/chs/LuciaAres/animals1/animals1.html

Animals 2: actividades variadas para practicar o vocabulario https://www.chiscos.net/xestor/chs/LuciaAres/animals_2/animals_2.html

Tamén se adxunta un resumo visual do vocabulario dos animais e as partes do corpo:

The Gruffalo

Storytelling time!

Enjoy!

1st grade – unit 3 transport 2

New LIM interactive activities from unit 3. Students can do the activities more than once, especially the writing ones, to practice it.

LIMs: Transport 2 (to write the transport). Actions 1 (to write the actions). Actions 2 (to practise the actions vocabulary).

——————————————————–

Novas actividades LIM interactivas para a unidade 3. O alumnado pode facer cada actividade máis dunha vez, sobre todo as que son de practicar a escritura, para repasala.

Editado: se as actividades non se visualizan usando o Mozilla Firefox, probar con Google Chrome ou o explorador de Microsoft.

Transport 2: para practicar a escritura do transporte. https://www.chiscos.net/xestor/chs/LuciaAres/transport2/transport2.html

Actions 1: para practicar a escritura das accións. https://www.chiscos.net/xestor/chs/LuciaAres/actions1/actions1.html

Actions 2: para practicar o vocabulario das accións. https://www.chiscos.net/xestor/chs/LuciaAres/actions2/actions2.html

RADIO.GARDEN

Observe the map where English is spoken, then click on http://radio.garden and select any English speaking country. Enjoy the music and the radio speaker’s comments in English.

Observa no mapa onde se fala en Inglés, logo clica sobre http://radio.garden e selecciona calquera país de fala inglesa. Disfruta coa música e cos comentarios en inglés do locutor de radio.