RADIO.GARDEN

Observe the map where English is spoken, then click on http://radio.garden and select any English speaking country. Enjoy the music and the radio speaker’s comments in English.

Observa no mapa onde se fala en Inglés, logo clica sobre http://radio.garden e selecciona calquera país de fala inglesa. Disfruta coa música e cos comentarios en inglés do locutor de radio.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.