Persoal do Centro

Docentes

EQUIPO DOCENTE

PAS (persoal de Administración e Servizos)

Conserxe: José Antonio

Auxiliar Administrativa: Carmen .

Limpeza edificio de primaria: Ana.

Limpeza edificio de infantil: Sofía.

Persoa de reforzo na limpeza: (Por definir).

Non docentes

Coidadora: Loli.

Auxiliar de conversa: Ayushi.