Monthly Archives: enero 2022

Reunión informativa IES ESPIÑEIRA

Para todo o alumnado que remata sexto de primaria e queira coñecer o IES Espiñeira, están convidados coas súas familias a unha xornada informativa o próximo martes 1 de febreiro ás 18:00h no salón de actos do IES.

TAREFA 2ª Avaliación

ERASMUS+ k101

Vídeo sobre a nosa contorna.

Novo proceso de xestión dos casos Covid-19

Persoas con sintomatoloxía ou positivos asintomáticos non poderán asistir ao centro.

Casos confirmados como positivos con calquera proba diagnóstica (PCR, antíxenos, autotest), deberán gardar unha cuarentena de 7 días (incorporaranse se non teñen síntomas nos últimos 3 días da cuarentena) sen ter que realizar ningún tipo de nova proba para a alta. Igual que os contactos estreitos sen a pauta completa.

Deben notificar ao Sergas (se se detectou cun autotest) no teléfono 881540045 ou directamente https://coronavirus.sergas.es/Contidos/Autodeclaracion-caso-sospeitoso-COVID

Nos centros educativos xa non se considera a ningunha persoa como contacto estreito, como criterio xeral. Estudarase cada caso concreto (inmunodeprimidos, embarazadas… ou se se trata dun gromo superior a 4 casos nun grupo ou actividade).

Cando xurda un caso no grupo do seu/súa fillo/a, chegaralles un aviso para aumentar a vixilancia. Esto significa estar máis atentos ás posibles sintomatoloxías, intensificar o correcto uso da máscara, reducir os contactos sociais non acudindo a eventos ou actividades de contacto durante unha semana. En caso de que algún/ha alumno/a sexa inmunodeprimido debe poñelo en coñecemento da persoa responsable covid do Centro.

Se o positivo comparte mesa no comedor coa súa crianza, debe evitar facer uso do servizo durante 3 días, e reincorporarse se non ten síntomas.

Proceso admisión 22/23

CURSO 2022-2023:

ABRE O PROCESO DE RESERVA DE PRAZA, alumnado de 6º (que se vaia a matricular no IES A Cachada)

  • Prazo de presentación de solicitudes desde o 11 de xaneiro ata o 8 de febreiro

As familias poderán cumprimentar as solicitudes de reserva de xeito manual ou a través da aplicación https://www.edu.xunta.gal/admisionalumnado no menú:

Solicitudes –Reserva – Crear

Esta solicitude deberase presentar no centro educativo de orixe (CEIP Santa Baia) ou en calquera dos lugares que establece a Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común, incluída a SEDE ELECTRÓNICA,  para o que se precisará de Chave365 ou certificado dixital, sendo esta a canle preferible de presentación.

A consulta das listaxes de alumnado admitido, que se publicarán antes do día 28 de febreiro, debe realizarse no centro no que está matriculado no presente curso ou na aplicación admisionalumnado.

Normativa de aplicación

  • ORDE do 18 de decembro de 2020 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 (código de procedemento ED550A e ED550B).
  • ORDE do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013.
  • ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.
  • DECRETO 254/2012, do 13 de decembro, polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten as ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

Axudas e actividades formativas

Axudas aluguer social En caso de que algunha familia teña interese en solicitala dende o departamento de servicios sociais axudásmoslle a facer os trámites.

Seminario de defensa persoal feminina Data: Sábado 12 de febreiro Hora: de 10h a 14h Lugar: Pabillón Barraña Destinatarias: Mulleres de 14 a 70 anos Coste: Gratuíto  

Obradoiro sobre trastornos da alimentación Data: mércores 23 de febreiro  Hora: de 16.30h a 20.30h Lugar: Centro Social de Boiro Destinatarias: Calqueira persoa interesada Coste: Gratuíto    

Para calqueira dúbida ou Inscricións (indicar nome e apelidos, Dni, data nacemento, enderezo e teléfono de contacto) mail: cim@boiro.org tlf: 981844800 ext 1285

OUTRAS

A área de patrimonio e contratación organiza os días 13, 14 e 15 de xaneiro  as IV xornadas a luz da ciencia: pensamento científico e xénero,  que  en coordinación coa área de Igualdade ,centraranse na perspectiva de xénero e ciencia nas aulas, realidade laboral e teito de cristal e o enfoque na comunicación científica. Estes encontros científicos están deseñados nesta cuarta edición, para reflexionar sobre as fendas de xénero que están vixentes no eido da práctica profesional e investigadora das disciplinas científicas, achegando visións desde tres eidos diferentes: as aulas e o proceso formativo, a lexislación e a realidade profesional, e a divulgación e a comunicación científica.

Achegámosvos o enlace con toda a información agardando que sexan do voso interese e poidamos neses días vernos nas diferentes actividades que se celebran  e poder así avanzar na superanción dunha fenda de xénero que lonxe de superarse agravouse coa chegada da pandemia.

As  asistencia é gratuíta e o aforo limitado. A inscrición á xornada debe realizarse a través dun formulario que aparece no enlace que tes abaixo.

https://www.dacoruna.gal/patrimonio/aulas-cientificas-2021/iv-xornadas-luz-da-ciencia?utm_source=Banner&utm_campaign=Contidos%20destacados&utm_medium=Web

Xosé L. Penas Corral
Deputado de patrimonio e contratación