Monthly Archives: septiembre 2023

PROGRAMACIÓNS DE NIVEL

PROGRAMACIÓNS CURRICULARES 23-24

PROGRAMACIÓNS CURRICULARES 22-23

Programacións LOMLOE 22-23

Como solicitar titoría a través de AbalarMóbil

Acceder á aplicación e seleccionar o/a fillo/a (en caso de ter escolarizados máis de un)

Despregar o menú (Arriba á esquerda)

Seleccionar a opción TITORÍAS

Crear unha nova xuntanza no símbolo +

Campaña para el control de la miopía

Desde la Facultad de Óptica y Optometría de la Universidad de Santiago de Compostela hemos puesto en marcha una campaña para el control de la miopía y queremos informaros sobre esta iniciativa. Dicha campaña cubre la adaptación de lentes de contacto para controlar el avance de la miopía y revisiones trimestrales completas de forma totalmente gratuita durante 2 años en niños miopes de entre 7 y 12 años. 

Así mismo, nos gustaría pediros vuestra colaboración para rellenar un breve cuestionario sobre el conocimiento de la miopía entre los padres (rogamos realicen el cuestionario antes de leer la infografía adjunta).

Cuestionario: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=LEUNj6S3ZEm4EIw5c3RHe_pCoQ-kze1LlJH1km_8tqNUNjFWOTZKVlQ0S0dHUFQ2QktBN1QyMTJUMS4u

Para obtener más información sobre la campaña de control de miopía de la Facultad de Óptica y Optometría de la USC, puedes ponerte en contacto con nosotros a través de la dirección de correo electrónico: controlmiopiausc@gmail.com

Un saludo.

Funcionamento comedor escolar

FUNCIONAMENTO

Seguindo o previsto no regulamento do servizo de comedor do Ceip Santa Baiao vindeiro 20 de xuño  abrirase o prazo de presentación de solicitudes de praza para a utilización do comedor escolar para o curso 23/24. O prazo permanecerá aberto ata o 20/07/23.

O prezo deste servizo será de 5’80 € por comensal/día.

Modalidades de solicitudes:

 Os usuarios fixos do curso actual interesados en utilizar de novo o servizo de comedor, deberán presentar a solicitude de reserva de praza (Anexo III).

 Os novos usuarios e os usuarios esporádicos para o seguinte curso deberán presentar a solicitude de praza (Anexo I).

As solicitudes deberán facerse NECESARIAMENTE a través do correo electrónico anpatorredegoians@gmail.com, tendo en conta que a orde de presentación pode influír na adxudicación das prazas.

Como consecuencia da situación de emerxencia de saúde pública ocasionada polo Covid-19, para o retorno da actividade lectiva e apertura do Comedor Escolar, no tocante ós protocolos a seguir, medidas preventivas e  aforo, estarase ao disposto na normativa e nas instrucións que a Consellería de Educación ditamine ao respecto.

Ligazón ó regulamento : VER

Atentamente,

A xunta directiva.

Período de adaptación 4º infantil

Reunións familias PRIMARIA

Esta xuntanza é para os responsables do alumnado, pode asistir un ou os dous proxenitores, pero non o alumnado.

1º NIVEL: 19 de setembro ás 16:00 horas (AULA DE MÚSICA)

2º NIVEL: 26 de setembro ás 16:00 horas (nas respectivas aulas)

3º NIVEL: 26 de setembro ás 16:00h (AULA DE MÚSICA)

4º NIVEL: 26 de setembro ás 16:00 horas nas respectivas aulas.

5º NIVEL: 12 de setembro ás 16:30 horas nas respectivas aulas.

6º NIVEL: 26 de setembro ás 16:30 horas nas respectivas aulas.

MATERIAIS DE AULA

Reunións coas familias  do alumnado de Educación Infantil- Curso escolar 2023/2024


mércores 6 de setembro de 2023 terán lugar as reunións coas familias do alumnado de Educación Infantil na AULA DE MÚSICA do centro nos seguintes horarios

-4 Educación Infantil (3 anos): ás 10:00 h.

-5 Educación Infantil (4 anos): ás 11:00 h.

-6 Educación Infantil (5 anos): ás 12:00 h.