Xaneiro.

Dende a chegada do Nadal estivemos a facer diversas cousas pero hoxe imos a falar dalgunhas delas que non comentamos en anteriores entradas e que son de gran interese: a respiración e relaxación e avaliación psicoeducativa da linguaxe.

A respiración é a relaxación na fala: Sabemos que o elemento indispensable na voz e o aire é a respiración. Cando respiramos, estamos a facer un proceso necesario para producir a voz. Moito do alumnado utiliza a respiración bucal en vez de usar a nasal, polo que acaban con problemas nas cordas vogais .

Respirar pola nariz é fundamental , posto que nos protexe de xérmes , quenta o aire e outros , polo tanto é necesario traballar esta función nas sesións de AL sempre que o alumnado amose dificultades. As fosas nasais ainda que non pareza, funcionan como resonadores e axudan na emisión e modificación da voz.

Nas sesións encontrámonos alumnado que se fatiga ao ler, que fai unha respiración entrecortada, que solo usa a respiración pola bucal, que ten seguido disfonías, incapacidade de respiración diafragmática etc. Cando un alumno/a utiliza unha forma de respirar bucal , non usa apenas a nariz e a desvinculan xunto co diafragma pasando a facer unha respiración clavicular pulmonar, o cal provoca unha mala coordinación fonorespiratoria. Por todo isto as veces xogamos a facer exercicios de relaxación e respiración de maneira lúdica con diversos elementos multisensoriais para que o alumnado vaia mellorando dita capacidad respiratoria ou modificándoa e percibindo a nova.

As avaliacións da psicoeducativas da linguaxe: Este trimestre, tivemos bastantes avaliacións da linguaxe e como sempre comento non solo nos referimos a fala ( que sabemos que últimamente estamos a ver moitos nenos/as con Retraso da Linguaxe por multiples razóns » elas o usa das pantallas e a pouca comunicación «) Nas avaliacións da linguaxe ,tamén estudiamos a linguaxe escrita e valoramos todo o proceso lectoescritor para saber se pode haber un risco de presentar algún trastorno da aprendizaxe ou outras dificultades .É necesario como familias observar aos fillos/as e percatarnos de se pode haber alguna dificultade e así comunicalo a titora para poder intervir. Na avaliación citada, estudamos a lectura de palabras, pseudopalabras, oracións, textos, redaccións, contos, velocidade, comprensión lectora etc para poder ver cales son as dificultades do alumnado e as necesidades de intervención co mesmo.

Ahí vos deixo algunas fotos de este mes. Saúdos!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *