O TDAH ( Trastorno por Décifit de Atención con e sen Hiperactividade ) e as dificultades na linguaxe.

Hoxe imos a falar un pouco sobre o TDAH. Pero… Qué e o TDAH? Pois o TDAH é un trastorno do neurodesenvolvemento e orixe neurobiolóxico que presenta un patrón que persiste de inatención e/ou hiperactividade e impulsividade que inferfiren na vida do neno/a. É importante saber que o trastorno iníciase na infancia , segue na adolescencia e perdura na idade adulta polo que vai a acompañar a persoa no seu proceso vital. Os comportamentos do TDAH deben de darse en dous ambientes para poder ser diagnosticado ( casa, familia, escola, sociedade, etc) polo que é necesario facer unha boa avaliación e estar ben atent@s . A presenza do TDAH non ten porque conlevar erros na linguaxe pero se ben é certo que hai un gran número de alumnado que amosa dificultades na adquisición da linguaxe, na morfoloxía , na conciencia fonolóxica , na pragmática como uso social e na comprensión e expresión oral e escrita. Por todo isto, algún alumnado con TDAH acude a aula de AL para traballar estas dificultades xunto cos erros ortográficos e de comprensión provocados pola impulsividade e falta de atención. Algunhas actividades para poder mellorar poden ser as seguintes: Citar palabas que comecen por una fonema determinado, palabras encadenadas, crear oracións con sentido con recortes de periódicos, role playing sobre situacións sociais, contar historias e facer preguntas, etc. Ahí vos deixo algunha imaxe de actividades feitas con alumnado con TDAH e afectación da linguaxe.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *