Category Archives: SECRETARIA

Portas abertas para familias do alumnado nado en 2020

Martes 28 de febreiro ás 16:30h, poden visitar o centro para coñecer recursos, docentes, espazos… Para esta primeira xuntanza agradecemos que non veñan cos/as nenos/as, xa que trataremos de explicar o funcionamento xeral e resolver as dúbidas que poidan ter.

Proceso de admisión de alumnado 2023/2024

Orde reguladora

A admisión para o curso 2023/24 comezará o 15 de xaneiro e será «preferiblemente» telemática.

O procedemento terá un primeiro prazo de reserva de praza do 16 de xaneiro ao 6 de febreiro para os/as estudantes que rematen etapa e se vaian a matricular no centro adscrito. No noso caso IES A CACHADA.
Todos os demais que cambien de centro ou inicien a súa escolaridade, terán que facer a solicitude de admisión do 1 ao 21 de marzo.  A listaxe provisional de admitidos publicarase antes do 25 de abril  (haberá 5 días hábiles para reclamacións).

https://www.edu.xunta.gal/admisionalumnado/

Sorteo público do número para desempates no proceso de admisión

28 de febreiro ás 16:30h, xornada de portas abertas para as familias dos nados no 2020 e novas matrículas.

Unha vez admitidos haberá que formalizar a matrícula do 20 ao 30 de xuño.


Eleccións ao consello escolar 2022

Seguindo a RESOLUCIÓN do 19 de setembro de 2022, da Dirección Xeral de Ordenación
e Innovación Educativa, pola que se establece o calendario para a realización
de eleccións de membros dos consellos escolares de centros docentes sostidos
con fondos públicos, comezamos o proceso coa publicación da DATA E HORA DO SORTEO PÚBLICO para a designación dos membros da XUNTA ELECTORAL.

Todas as persoas (nais, pais, titores/as) responsables dalgún/ha alumno/a do centro, entran no sorteo para constituír a Xunta Electoral que velará polo correcto desenvolvemento de todo o proceso.

Nesta entrada iremos actualizando a evolución de todo o proceso.

SORTEO PÚBLICO PARA A DESIGNACIÓN DOS MEMBROS DA XUNTA ELECTORAL

Mércores 2 de novembro ás 12:00h

Luns 7 de novembro ás 13:00h, constitución da Xunta Electoral.

Censo de responsables no taboleiro de anuncios. Aberto o prazo de reclamación ao censo ata o 17 de novembro.

Ata o 18 de novembro ás 14:00h, presentación de candidaturas

Martes 22, a Xunta Electoral ven de aprobar os censos e as candidaturas para a votación do vindeiro 29 de novembro entre as 16:00 e as 19:00 horas.

Unha vez rematado todo o proceso, a xunta electoral na súa derradeira xuntanza, confirma os resultados das eleccións ao Consello Escolar.

Serán representantes das familias durante os próximos 4 anos:

 • Patricia María Davila Hermo, 21 votos.
 • Ramón Ríos Ordóñez, 14 votos.

Continúa como representante da Anpa e a proposta desta:

 • María Rosario Caamaño González
  Completan a representación as persoas elixidas nas anteriores eleccións:
 • Noelia Piñeiro Muñiz.
 • Olga Moledo Olveira.
  Realizaremos nos próximos días a xuntanza para oficializar no seo deste órgano a nova composición.

Realizaremos nos próximos días a xuntanza para oficializar no seo deste órgano a nova composición.

Saúdos, e grazas ás persoas que acompañaron o proceso.

Alumnado que xa recibiu a axuda de 50€ obterá agora outra de 25€ sen facer ningún trámite adicional

https://www.xunta.gal/notas-de-prensa/-/nova/73536/familias-beneficiarias-vale-xunta-para-compra-material-escolar-poden-recoller?langId=gl_ES

PASAR A RECOLLER O VALE POLA SECRETARÍA DO CENTRO

LIBROS DE TEXTO. Curso 22/23

Fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar

Poden consultar os listados no portal (http://www.edu.xunta.gal/portal/fondolibros) coa chave 365 ou de forma presencial na Secretaría do Centro.

Os vales repartiranse entre o 4 e o 15 de xullo (de 10:00 a 13:00 horas) ou en setembro.

Os libros repartiranse os primeiros días de setembro.

Orde do 29 de abril de 2022 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2022/23 (códigos de procedemento ED330B, ED330G e ED330H)  (DOG do 18 maio de 2022)

DESTINATARIOS:

 • Fondo solidario de libros: alumnado matriculado en 3º, 4º e 5º de Educación Primaria (6º curso continúa no proxecto eDixgal)
 • Axudas para adquirir libros de texto: alumando de 1º e 2º de EP
 • Axudas para adquirir material escolar: alumando matriculado en EP

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

Abrangue dende o 19 de maio ao 22 de xuño de 2022, ambos incluídos.

As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica no formulario normalizado (ED330B-anexos I e II) dispoñible na aplicación fondolibros (https://www.edu.xunta.es/fondolibros), a través da sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal

Tamén se poderán presentar de forma presencial no centro docente.

DOCUMENTACIÓN

 • Anexo I
 • Anexo II
 • Copia do libro de familia ou documento equivalente, onde figure o alumno e os demais membros computables da unidade familiar. En caso de separación ou divorcio, deberán achegar a sentenza xudicial e/ou convenio regulador onde conste a custodia do/da menor.

PUBLICACIÓN DE LISTAXES

 -Listaxes provisionais: 27 de xuño

– Reclamación ás listaxes provisionais: 28 e 29 de xuño (2 días posteriores á publicación)

– Listaxes definitivas: 1 de xullo

ENTREGA DE VALES: entre o 1 e o 15 de xullo ou a partir do 1 de setembro

ENTREGA DE LIBROS: a partir do 1 de setembro

Becas e axudas para estudantes

Para a súa información comunicámoslles que:

o sábado 10 de marzo publicouse no BOE a nova convocatoria de bolsas de carácter xeral para o curso 2022/2023.

Modifícanse os prazos e o procedemento de xestión das solicitudes.

O prazo para presentar as solicitudes é do 30 de marzo ao 12 de maio, inclusive.

A presentación realízase a través da sede electrónica do Ministerio de Educación.

Nunha 1ª Fase preténdese realizar as comprobacións económicas.
As unidades de tramitación de bolsas revisarán os datos persoais e familiares necesarios para a comprobación da renda e patrimonio familiare enviarán as solicitudes á Axencia Tributaria para o seu cálculo.

Nunha 2ª fase informarase os solicitantes do resultado das comprobacións económicas anteriores, dándolles un prazo para formular alegacións se procede.
Doutra banda, informarase tamén do procedemento e prazo para que poidan modificar a súa solicitude inicial, no relativo aos datos académicos.

Máis información na seguinte ligazón:
https://www.becaseducacion.gob.es/portada.html

A convocatoria de axudas para alumnos con necesidades específicas de apoio educativo publicarase despois da convocatoria xeral, a partir do mes de maio.

ELECCIÓNS CONSELLO ESCOLAR

ELECCIÓN DOS REPRESENTANTES DE NAIS, PAIS OU TITORES LEGAIS DO ALUMANDO AO CONSELLO ESCOLAR

De acordo coa Resolución do 20 de setembro da Secretaría Xeral de Educación e FP (convocatoria no DOG do 29 de setembro de 2021), o próximo día 23, martes, en horario de 16:00 a 19:00 horas, celébrase neste Centro a votación para a elección de representantes dos pais, nais ou titores legais do alumnado no Consello Escolar do Colexio.

A xunta electoral aprobou o calendario polo que se rixe este proceso no que está chamado a participar toda a comunidade educativa (excepto o alumnado, que o fará en secundaria). Hai que elixir a 2 nais/pais (un/ha terceiro/a a proposta da Anpa) ou responsables do alumnado, unha persoa representante do persoal de administración e servizos e a 2 mestres/as.

4/11/2021: Comeza o prazo de presentación de candidaturas aos distintos sectores (recoller modelo na secretaría do Centro) e das posibles reclamacións ao censo.

11/11/2021, ata as 14:00 horas: Último día para a presentación de candidaturas.

16/11/2021, ás 10:00 horas: Sorteo público para a designación dos membros das mesas electorais e comezo das distintas campañas electorais.

23/11/2021: VOTACIÓNS. Mestres, claustro extraordinario ás 18:00h e pais/nais/titores legais de 16:00 a 19:00 horas.

24/11/2021: Publicación dos candidatos electos.

30/11/2021: Constitución do Consello Escolar.

Máis info e en secretaría. Censos nos taboleiros do Centro.

INICIO DE CURSO 21/22

Iniciamos o novo curso prorrogando as medidas anticovid reflectidas no protocolo do ano pasado. Polo que se manteñen todas as medidas que se reflicten na web do centro https://santabaia.es/?page_id=7666

O inicio das xornadas lectivas será o 9 de setembro en horario habitual (de 8:45h a 13:45h) pero recordar a entrada e saída escalonadas por diferentes accesos, máscara obrigatoria (unha de reposto incluída), aulas burbulla en infantil e patios diferenciados en primaria.

4º de infantil terá o período de adaptación e 1º de primaria entrarán ás 9:00h no patio cuberto para poder presentarlles ás persoas titoras e indicarlles a súa aula correspondente.

Aquí publicaremos as xuntanzas e información de principio de cursos ás familias e o material de aula necesario.

XUNTANZAS COAS FAMILIAS INICIO DE CURSO

MATERIAIS PARA O CURSO

CALENDARIO ESCOLAR

PERSOAL DO CENTRO

Listaxes provisionais de alumnado admitido e excluído para cada curso

HOXE, 13 DE ABRIL, PUBLÍCANSE AS LISTAXES PROVISIONAIS, 5 días hábiles para a reclamación. (Todas as solicitudes foron aceptadas)

Poden consultalas nos taboleiros do centro, chamando á secretaría, por correo electrónico ou tps://www.edu.xunta.gal/portal/familiasealumnado/escolarizacioneadmision.

Definitiva: Unha vez resoltas as reclamacións, os centros publicarán as listaxes definitivas antes do 15 de maio.