Recursos educativos

No seguinte enlace pode visitar unha serie de propostas interesantes para traballar os contidos curriculares cas TIC.

https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/espazos/recursos 

http://clic.xtec.cat/db/listact_es.jsp

http://www.educalim.com/cinicio.htm