Recursos educativos

Clicando nas imaxes poden visitar unha serie de propostas interesantes para traballar os contidos curriculares cas TIC.

Oxford Online Learning Zone

Para navegar por internet… teña sempre en conta isto!