Monthly Archives: diciembre 2019

Folga do ensino 12D

O próximo xoves, mestras e mestres da/o súa/seu filla/o é posible que non acudan ao centro. Respectaranse os servizos mínimos marcados e que garantan a apertura do centro e atención do alumnado, que son:

  • Director, ou persoa do equipo directivo na que delegue.

https://documentos.anpegalicia.es/docs/19-20/191204_servizosminimos.pdf

Profesorxs e mestrxs do ensino non universitario están convocados a unha folga o xoves 12. Cada vez se responsabiliza máis ás escolas de aspectos da vida do alumnado, mentres se ven reducidos os recursos persoais. Para conseguir chegar máis e mellor ás necesidades do alumnado, precisamos tempo para traballar neses aspectos transversais tan importantes para unha formación da persoalidade, e poder realizar unha atención individualizada e o máis correcta posible. Para eso é fundamental contar con horas de traballo sen docencia directa.

191121_concentracions_cidades

TARDE DE XOGOS