Daily Archives: 27 abril, 2020

PRESENT SIMPLE 4th grade (Interactive activity)

https://es.liveworksheets.com/bv4374gf

READING. Read and answer true or false 4th grade (Interactive activity)

https://es.liveworksheets.com/ch37596lc

PRESENT CONTINUOUS 4th grade (Interactive activity)

https://es.liveworksheets.com/or1434on

PRESENT SIMPLE 4th grade (Interactive activity)

https://es.liveworksheets.com/hr39728hk

ANSWERS Telling Time 4th grade ( March 18th)

Answers present continuous and simple 4th grade (March 18th)

4 anos – Let’s make a snowman

Hoxe poden comezar coa canción de Hello e a de Weather para repasar.

Logo van ver un conto sobre a roupa, que a ver se recordan:

Tamén teñen unha canción para traballar o vocabulario:

Para rematar, poden practicar con estas actividades interactivas (abrir en Google Chrome): https://es.liveworksheets.com/jg278397ck

3 anos – Where are you?

Hoxe poden comezar coa canción de Hello e a do Weather para repasar.

Logo van escoitar un conto, a ver se o lembran: https://drive.google.com/file/d/1IRpw9nPeo59kD033uHWzSoy4f9U4Dd3v/view?usp=sharing

Tamén poden facer unhas actividades interactivas sobre o conto (abrir en Google Chrome): https://es.liveworksheets.com/tx272527sf

E para rematar poden bailar con esta versión de «Head, shoulders, knees and toes» para completar o vocabulario do corpo: