Daily Archives: 17 abril, 2020

PRESENT CONTINUOUS (4TH GRADE)

Make sentences  ( afirmative, interrogative and negative ), using the present continuous with these pictures. Write them in your notebook.

Fai frases (af,neg,int) usando o presente continuo con estes debuxos. Escríbeas na túa libreta. (Fichas recollidas en ISL collective)

TELLING THE TIME (interactive activities) 4th level

https://es.liveworksheets.com/gi7739pq

Drag. Click on «terminado» for checking your answers

Arrastra. Marca en terminado para comprobar as respostas.

TELLING THE TIME (interactive activities) 4th level

https://es.liveworksheets.com/qo7385sz

Click on the clocks and listen then choose true or false.

Marca sobre os reloxos escoita e elixe verdadeiro ou falso.

TELLING THE TIME (interactive activities) 4th level

https://es.liveworksheets.com/jk18932ce

This is an interactive activity. Write the correct letter for each clock,in the second part write the time. Click on » terminado» and you can check your answers.

Esta é unha actividade interactiva. Escribe a letra correcta para cada reloxo, na segunda parte escribe a hora. Marca terminado e podes comprobar as respostas

Audición

Mensaxe dxs mestxs