Daily Archives: 24 marzo, 2020

RADIO.GARDEN

Observe the map where English is spoken, then click on http://radio.garden and select any English speaking country. Enjoy the music and the radio speaker’s comments in English.

Observa no mapa onde se fala en Inglés, logo clica sobre http://radio.garden e selecciona calquera país de fala inglesa. Disfruta coa música e cos comentarios en inglés do locutor de radio.

OXFORD LEARNING ZONE

This material provides you with lots of resources to practice English.

You have got:

-Lots of books.

-Game Zone.

-Traditional Tales.

-Parent’s Zone.

-Songs, Stories, Videos, Crafts, Audios, Activities, etc.

Click on different sections and enjoy them!

https://elt.oup.com/student/oupeprimary/?cc=global&selLanguage=en

Este material proporciónavos un montón de recursos para practicar Inglés.

Tendes:

-Varios libros.

-Zona de xogos.

-Contos tradicionais.

-Información para pais.

-Cancións, historias, vídeos, manualidades, audios, actividades, etc.

Clica nos diferentes apartados e a disfrutar!