Daily Archives: 22 mayo, 2023

Convocatoria do fondo solidario de libros de texto e axudas para adquirir libros de texto e material escolar

Orde do 10 de maio de 2023 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2023/24 (códigos de procedemento ED330B).

  • O prazo para presentar solicitudes iniciarase o día seguinte da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia e rematará o día 21 de xuño de 2023 (este incluído).

Orde do 10 de maio de 2023 (DOG)

Extracto da Orde do 10 de maio de 2023 (DOG)

DESTINATARIOS:

  • Fondo solidario de libros: alumnado matriculado en 3º, 4º e 5º e 6º de Educación Primaria
  • Axudas para adquirir libros de texto: alumando de 1º e 2º de EP
  • Axudas para adquirir material escolar: alumando matriculado en EP

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

Abrangue dende o 20 de maio ao 21 de xuño de 2023, ambos incluídos.

FORMA DE PRESENTACIÓN

  • Electrónica (Procedemento ED330B) a través da sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal
  • Presencial con asistencia da aplicación: cubrir os datos na aplicación (https://www.edu.xunta.gal/fondolibros), imprimir os Anexos I e II e presentalos no centro
  • Presencial: cubrir os Anexos I e II e presentalos no centro. 

DOCUMENTACIÓN

  • Anexo I
  • Anexo II
  • Copia do libro de familia ou documento equivalente, onde figure o alumno e os demais membros computables da unidade familiar. En caso de separación ou divorcio, deberán achegar a sentenza xudicial e/ou convenio regulador onde conste a custodia do/da menor.

PUBLICACIÓN DE LISTAXES

 -Listaxes provisionais: 27 de xuño

– Reclamación ás listaxes provisionais: 28 e 29 de xuño (2 días posteriores á publicación)

– Listaxes definitivas: 3 de xullo

ENTREGA DE VALES: entre o 4 e o 14 de xullo ou a partir do 1 de setembro

ENTREGA DE LIBROS: a partir do 1 de setembro

Olloboi 2023

Comeza o FESTIVAL Olloboi2023

Esta é a programación á que nos informan que está convidada toda a comunidade educativa!

Para asistir á gala final, tedes que apuntarvos na súa web https://www.olloboi.com/ Enlace directo: https://www.olloboi.com/formularios/form_muchachada/