Daily Archives: 28 mayo, 2019

Accesibilidade cognitiva

Por que hai tantos debuxos polo centro? Cremos necesario que toda a información en canto a organización, espazos e actividades sexa accesible, é dicir que chegue ao conxunto da comunidade educativa. Favorecendo con esta medida a inclusión no contexto escolar. A seguinte definición  esta collida do documento “Pictografiar un centro educativo” aloxado en https://aulaabierta.arasaac.org/pictografiar-un-centro,define a ACCESIBILIDADE COGNITIVA, razón pola que hai tantos debuxos – pictogramas polo cole.

Se considerades necesario máis información gráfica nalgún punto, encantaríanos que nolo fixerades saber.