Accesibilidade cognitiva

Por que hai tantos debuxos polo centro? Cremos necesario que toda a información en canto a organización, espazos e actividades sexa accesible, é dicir que chegue ao conxunto da comunidade educativa. Favorecendo con esta medida a inclusión no contexto escolar. A seguinte definición  esta collida do documento “Pictografiar un centro educativo” aloxado en https://aulaabierta.arasaac.org/pictografiar-un-centro,define a ACCESIBILIDADE COGNITIVA, razón pola que hai tantos debuxos – pictogramas polo cole.

Se considerades necesario máis información gráfica nalgún punto, encantaríanos que nolo fixerades saber.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *