Category Archives: Destacado-inicio

Reunión informativa IES ESPIÑEIRA

Para todo o alumnado que remata sexto de primaria e queira coñecer o IES Espiñeira, están convidados coas súas familias a unha xornada informativa o próximo martes 1 de febreiro ás 18:00h no salón de actos do IES.

ERASMUS+ k101

Vídeo sobre a nosa contorna.

Novo proceso de xestión dos casos Covid-19

Persoas con sintomatoloxía ou positivos asintomáticos non poderán asistir ao centro.

Casos confirmados como positivos con calquera proba diagnóstica (PCR, antíxenos, autotest), deberán gardar unha cuarentena de 7 días (incorporaranse se non teñen síntomas nos últimos 3 días da cuarentena) sen ter que realizar ningún tipo de nova proba para a alta. Igual que os contactos estreitos sen a pauta completa.

Deben notificar ao Sergas (se se detectou cun autotest) no teléfono 881540045 ou directamente https://coronavirus.sergas.es/Contidos/Autodeclaracion-caso-sospeitoso-COVID

Nos centros educativos xa non se considera a ningunha persoa como contacto estreito, como criterio xeral. Estudarase cada caso concreto (inmunodeprimidos, embarazadas… ou se se trata dun gromo superior a 4 casos nun grupo ou actividade).

Cando xurda un caso no grupo do seu/súa fillo/a, chegaralles un aviso para aumentar a vixilancia. Esto significa estar máis atentos ás posibles sintomatoloxías, intensificar o correcto uso da máscara, reducir os contactos sociais non acudindo a eventos ou actividades de contacto durante unha semana. En caso de que algún/ha alumno/a sexa inmunodeprimido debe poñelo en coñecemento da persoa responsable covid do Centro.

Se o positivo comparte mesa no comedor coa súa crianza, debe evitar facer uso do servizo durante 3 días, e reincorporarse se non ten síntomas.

Proceso admisión 22/23

CURSO 2022-2023:

ABRE O PROCESO DE RESERVA DE PRAZA, alumnado de 6º (que se vaia a matricular no IES A Cachada)

  • Prazo de presentación de solicitudes desde o 11 de xaneiro ata o 8 de febreiro

As familias poderán cumprimentar as solicitudes de reserva de xeito manual ou a través da aplicación https://www.edu.xunta.gal/admisionalumnado no menú:

Solicitudes –Reserva – Crear

Esta solicitude deberase presentar no centro educativo de orixe (CEIP Santa Baia) ou en calquera dos lugares que establece a Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común, incluída a SEDE ELECTRÓNICA,  para o que se precisará de Chave365 ou certificado dixital, sendo esta a canle preferible de presentación.

A consulta das listaxes de alumnado admitido, que se publicarán antes do día 28 de febreiro, debe realizarse no centro no que está matriculado no presente curso ou na aplicación admisionalumnado.

Normativa de aplicación

  • ORDE do 18 de decembro de 2020 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 (código de procedemento ED550A e ED550B).
  • ORDE do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013.
  • ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.
  • DECRETO 254/2012, do 13 de decembro, polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten as ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

Axudas e actividades formativas

Axudas aluguer social En caso de que algunha familia teña interese en solicitala dende o departamento de servicios sociais axudásmoslle a facer os trámites.

Seminario de defensa persoal feminina Data: Sábado 12 de febreiro Hora: de 10h a 14h Lugar: Pabillón Barraña Destinatarias: Mulleres de 14 a 70 anos Coste: Gratuíto  

Obradoiro sobre trastornos da alimentación Data: mércores 23 de febreiro  Hora: de 16.30h a 20.30h Lugar: Centro Social de Boiro Destinatarias: Calqueira persoa interesada Coste: Gratuíto    

Para calqueira dúbida ou Inscricións (indicar nome e apelidos, Dni, data nacemento, enderezo e teléfono de contacto) mail: cim@boiro.org tlf: 981844800 ext 1285

OUTRAS

A área de patrimonio e contratación organiza os días 13, 14 e 15 de xaneiro  as IV xornadas a luz da ciencia: pensamento científico e xénero,  que  en coordinación coa área de Igualdade ,centraranse na perspectiva de xénero e ciencia nas aulas, realidade laboral e teito de cristal e o enfoque na comunicación científica. Estes encontros científicos están deseñados nesta cuarta edición, para reflexionar sobre as fendas de xénero que están vixentes no eido da práctica profesional e investigadora das disciplinas científicas, achegando visións desde tres eidos diferentes: as aulas e o proceso formativo, a lexislación e a realidade profesional, e a divulgación e a comunicación científica.

Achegámosvos o enlace con toda a información agardando que sexan do voso interese e poidamos neses días vernos nas diferentes actividades que se celebran  e poder así avanzar na superanción dunha fenda de xénero que lonxe de superarse agravouse coa chegada da pandemia.

As  asistencia é gratuíta e o aforo limitado. A inscrición á xornada debe realizarse a través dun formulario que aparece no enlace que tes abaixo.

https://www.dacoruna.gal/patrimonio/aulas-cientificas-2021/iv-xornadas-luz-da-ciencia?utm_source=Banner&utm_campaign=Contidos%20destacados&utm_medium=Web

Xosé L. Penas Corral
Deputado de patrimonio e contratación

Somos ciencia

A PALABRA DO ANO 2021

A Real Academia Galega e a Fundación Barrié abren, a través do Portal das Palabras, a fase de votación popular para escoller a Palabra do Ano 2021. Tras a fase de recollida de suxestións, as voces finalistas que optan a se converter na Palabra do Ano 2021: coada, gromo, resiliencia, tanxugueiras e vacinódromo.

O prazo de votación permanecerá aberto ata as 23:59 horas do sábado 25 de decembro de 2021 nesta ligazón:

http://portaldaspalabras.gal/palabradoano/

Agradecemos a súa axuda na difusión desta iniciativa entre o profesorado, o alumnado e demais membros da comunidade educativa do seu centro.

Saúdos cordiais,

Comunicación
Real Academia Galega (RAG)
Rúa Tabernas, 11
Apartado de Correo 557
15001 – A Coruña
Teléfono: 981 20 73 08
Fax: 981 21 64 67
comunicacion@academia.gal
academia.gal

Funcionamento dos servizos complementarios

Precisamos a súa colaboración para o correcto funcionamento dos servizos complementarios do centro (transporte e comedor escolar).

Por favor, respecten os lugares sinalados para que o transporte escolar poida funcionar dunha maneria eficiente e segura.

Indicamos na imaxe os horarios e zonas reservadas.

Distribución de máscaras para o alumnado

10/01/22 COMEZAMOS A REPARTIR AS MÁSCARAS.

Achegamos instrucións da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos sobre a Orde do 28 de outubro de 2021  pola que se regulan os criterios e o procedemento de distribución de máscaras entre o alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes públicos dependentes desta consellería e en centros privados concertados no curso 2021/22 (código de procedemento ED330E) que saíu publicada no Diario Oficial de Galicia no día de hoxe.

Ao alumnado que recibiu a axuda para a adquisición de material escolar, farémoslle a entrega de máscaras para o uso no centro (non teñen que realizar ningunha xestión).

Aquelas familias que non se atopen nesta situación pero consideren que si cumpren os requisitos que recolle a orde reguladora, deben presentar na Secretaría do centro nun prazo de 10 días a solicitude correspondente (anexoI).

SAÚDOS

Día de emisións 0

Así o fixemos! Vídeo resumo… https://youtu.be/mMPSPHIXknU

10 de novembro, día mundial da ciencia ao servizo da paz e o desenvolvemento.

Animámosvos a vir ao colexio sen utilizar transportes de combustión que aumenten o nivel de CO2 na atmosfera. Así colaboraremos coa reducción de gases de efecto invernadoiro que fan aumentar a temperatura terrestre e tanto danan o medio ambiente. Esta actividade tamén nos servirá como punto de partida para solicitar un camiño escolar seguro.

O aparcamento do Centro será ese día para uso único de bicicletas e patinetes.

Para os que vos animedes a vir en bici, podemos vir xuntos pola rúa peonil.

Sairemos desde o ximnasio Suh ás 8:30h e pasaremos sobre as 8:35h frente a librería Nóbel.