Destacado-inicio

Convocatoria reunión sobre os libros de 3° e 5°

Finamente a Consellería de Educación aprobou a incorporación do noso centro ó proxecto de Educación Dixital (Edixgal) para os alumnos de quinto de primaria no curso 2018-2019

Ó mesmo tempo, volveu a rexeitar a solicitude de renovación dos libros de terceiro.

É por iso que dende a directiva da Anpa queremos convocar ás familias à reunión informativa que celebraremos o vindeiro luns día 13 de agosto de 20:00 a 21:00 horas no Centro Social.

Por favor, agradeceríamos ós asistentes puntualidade, xa que o Centro Social cerra ás 21:00

ANPA Torre de Goiáns

Convocatoria de Reunión

Dende a directiva da ANPA queremos invitar a tódalas familias do alumnado que cursará 3º de primaria no  2018/2019 a participar na reunión que terá lugar o próximo luns día 13 de agosto ás 20:00 no Centro Social de Boiro para a reunión informativa sobre os libros de texto do próximo curso.

Finalmente a Consellería de Educación aprobou a incorporación do noso Centro ao proxecto de Educación Dixital (Edixgal) para o alumnado de quinto de primaria no curso 2018/2019.

Ao mesmo tempo, volveu a rexeitar a solicitude de renovación dos libros de texto de terceiro.

É por iso que dende a directiva da Anpa queremos convocar ás familias á reunión informativa que celebraremos o vindeiro luns día 13 de agosto de 20:00 a 21:00 horas no Centro Social.

Por favor, agradeceríamos aos asistentes puntualidade, xa que o Centro Social pecha ás 21:00h.

SAÚDOS, a directiva da Anpa.

Andaina Nocturna Benéfica

 

Andaina:

http://emesports.es/event/iii-carreira-andaina-nocturna-benefica-castelo-da-luaandaina/

O percorrido da andaina é dunha dificultade baixa, son 4,5 km. Ten fundamentalmente un carácter recreativo podendo participar nenos/as de calquera idade. O fin é solidario, onde toda a recadación irá destinada a ASOCIACIÓN BENÉFICO SOCIAL CALLEJEROS BARBANZA. Para poder participar é necesario inscrbirse, podendo facelo no enlace que vos remitimos, ou tamén ata 15 min antes o día da proba.

Un saúdo

Servizo de Deportes do Concello de Rianxo
Cuartel Vello. Praza de Castelao, s/n. 15920. Rianxo.
A Coruña
Telf. 981 86 63 81 – Fax: 981 84 36 29

Calendario Escolar 2018-19

20180608_calendario

LIBROS DE TEXTO 18-19

LIBROS DE TEXTO 18-19

Día de portas abertas! Novo alumnado de 4º infantil

Estase realizando aviso telefónico ao alumnado de nova matrícula de 4º de infantil.

Por orde alfabético, visitarannos os martes 5 de xuño de 9:45 a 10:45 e o mércores 6, os 25 restantes.

 

SAÚDOS!!!

FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO E AXUDAS PARA ADQUISICIÓN

ORDE do 9 de maio de 2018 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos, para o curso escolar 2018/19.

 

Requisitos : 

 • Axudas para adquirir libros de texto, alumnado matriculado en: 1º e 2º E.P.
 • Fondo solidario de libros de texto, alumnado matriculado en : 3º,4º,5º e 6º E.P.
 • Axudas para adquirir material escolar destinadas ao alumnado de E.P.

 

Obriga das persoas beneficiarias:

Devolver os libros de texto e o material reutilizable  adquirido coas axudas para libros de texto ou recibido do fondo solidario no curso 2017/2018.

 O prazo máximo para devolver os libros de texto será o 22 de xuño de 2018.

Presentación de solicitudes: do 22 de maio ao 22 de xuño (ambos incluídos)

Poderán presentar solicitudes os pais, nais, titores ou representantes legais do alumnado.

A solicitude será única para todos os fillos. No caso de que a solicitude se tramite por vía electrónica empregando a aplicación Fondolibros será necesaria a presentación dunha solicitude por cada alumno.

As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica nos formularios normalizados dispoñibles na aplicación informática Fondolibros(https://www.edu.xunta.gal/fondolibros) a través da sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal

Opcionalmente, poderanse presentar as solicitudes presencialmente nos centros docentes ou en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

 

Documentación complementaria necesaria para a tramitación do procedemento

 1. As persoas interesadas deberán achegar coa solicitude (anexo I) a seguinte documentación:
 2. a) Anexo II (comprobación de datos dos membros computables da unidade familiar).
 3. b) Copia do libro de familia onde figuren todos os membros computables.

Publicación de listaxes provisionais: 29 de xuño (prazo de reclamación nos dous días seguintes á publicación da listaxe provisional).

Publicación de listaxes definitivas: 6 de xullo.

Recollida de vales ata o 17 de xullo.

Entrega de libros do 1 ao 12 de setembro.

 

 

LISTAXES DEFINITIVAS DE ALUMNADO. ADMISIÓN CURSO 2018/2019

LISTAXE DEFINITIVA

A próxima semana reunirase a comisión de escolarización para reubicar as renuncias e os non admitidos.

anexoActa COMISIÓN DE ESCOLARIZACIÓN

 

FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA DO 20 – 30 DE XUÑO.

 

 

Nova distribución de zonas para a entrada-saída do alumnado

Informamos dun pequeno cambio na distribución do patio cuberto do edificio de Primaria.

Con este cambio intentamos axilizar a entrada do alumnado e mellorar a organización á saída.

Por favor, respeten as zonas que están reservadas ao alumnado para non entorpecer a entrada-saída do edificio.

Proposta de colocación do alumnado2

GRACIAS

Proceso de admisión, curso 2018/2019

 

 

CEIP SANTA BAIA, BOIRO

prazas vacantes 2018-2019

 

CALENDARIO DE ADMISIÓN E MATRÍCULA 2018/2019

 1. Reserva de praza ( Ies a Cachada) no centro de orixe do 1-15 de febreiro.(Para o alumnado de 6º)
 2. Publicación de listaxes, antes do 28 de febreiro.
 3. Publicación de postos escolares vacantes antes do 1 de marzo.
 4. Presentación da solicitude de admisión: 1-20 de marzo, ambos incluídos.(Novo alumnado)anexoII
 5. Presentación da documentación acreditativa dos criterios do baremo : 10 días hábiles contados a partires dos 2 días seguintes ao remate do prazo para presentar as solicitudes de admisión. resultado_sorteo_anual_letras_admision
 6. Publicación das listaxes provisionais de persoas admitidas e non admitidas: antes do 25 de abril.
 7. Publicación das listaxes definitivas de persoa admitidas e non admitidas: antes do 15 de maio.
 8. Formalización da matrícula en educación infantil e primaria: 20-30 de xuño.

 

NORMATIVA REGULADORA DO PROCESO DE ADMISIÓN

 • DECRETO 254/2012, do 13 de decembro.
 • ORDE 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan o segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei 2/2006, do 3 de maio, de educación.
 • ORDE 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que imparten ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.
 • INSTRUCIÓNS DA DIRECCIÓN XERAL DE CENTROS E RECURSOS HUMANOS SOBRE O PROCESO DE ADMISIÓN DE ALUMNADO EN CENTROS SOSTIDOS CON FONDOS PÚBLICOS PARA O CURSO ACADÉMICO 2018-2019

ÁREA DE INFLUENCIA DO CENTRO:

 Avda Constitución a ambos marxes,Avda. Compostela a ambos marxes, Calle Principal ata a Rotonda Cimadevila, Boiro de Arriba (non inclúe Espiñeira), marxe interior da estrada de Noia (Jofiño, Corrillo, Monte do Sino, Cruceiro de Bao, Cruceiro Fonteneixe).

Chegan os límites ata o Río Coroño (zoa Ponte Goiáns), Río Coroño (Ponte Peralto), Rotonda de Cimadevila e estrada de Noia.