Daily Archives: 17 junio, 2022

LIBROS DE TEXTO. Curso 22/23

Proceso admisión 22/23

CURSO 2022-2023:

Reserva de praza (ata o 8 de febreiro, alumnado de sexto).

ABRE O PROCESO SOLICITUDE DE ADMISIÓN, nacidos no ano 2019. do 1 ao 21 de marzo.

Todas as solicitudes presentadas son ADMITIDAS. Deben formalizar a matrícula.

FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA, do 20 ao 30 de xuño.

Documentación a entregar:

Normativa de aplicación

DECRETO 13/2022, do 3 de febreiro, polo que se regula a admisión de alumnado
en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten ensinanzas
de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación
secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3
de maio, de educación.

  • DECRETO 13/2022, do 3 de febreiro, polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.
  • ORDE do 18 de decembro de 2020 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 (código de procedemento ED550A e ED550B).
  • ORDE do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013.
  • ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.
  • DECRETO 254/2012, do 13 de decembro, polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten as ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.