Daily Archives: 4 junio, 2020

SOLUCIÓNS ( semana 1-5 maio)

Proceso de admisión curso 2020/2021

13 de xuño, publicación das listaxes definitivas.

Informamos que xa están publicadas as listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas no proceso de admisión para o curso 2020/21. Pode realizar a consulta de forma:

 • Presencial: no taboleiro de anuncios situado no interior do edificio.
 • Non presencial: a través da aplicación edu.xunta.es/admisionalumnado coa Chave 365 ou certificado dixital.

Correo electrónico: ceip.santabaia@edu.xunta.gal

Teléfono: 881866595

 • Seguinte paso: Formalización de matrícula (novo alumnado): do 1 ao 10 de xullo.

DOCUMENTACIÓN A APORTAR

Fotocopia do boletín de vacinas e tarxeta sanitaria.

– 2 fotografías tamaño carné.

 • Novos prazos do procedemento.
  a) De conformidade co artigo 33 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento
  administrativo común das administracións públicas, os demais prazos do procedemento de
  admisión reduciranse á metade.
  b) Novos prazos do proceso:
  ● Presentación da documentación acreditativa dos criterios de baremo: ata o día 25 de maio de 2020.
  ● Publicación das listaxes provisionais do alumnado admitido e non admitido: 25 de maio de 2020.
  ● Poderanse formular reclamacións contra as listaxes provisionais no prazo de 3 días hábiles contados desde o seguinte ao da súa publicación.
  ● Publicación das listaxes definitivas do alumnado admitido e non admitido: ata o 13 de xuño de 2020.
 • ● Formalización da matrícula en educación infantil e primaria: do 1 ao 10 xullo de 2020.

Poden descargar a documentación ou realizar todas as xestións online en https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado/