Material de aula 4º, 19/20

4º NIVEL                                                                                                                CURSO 2019-20

 • 1 caderno con espiral por asignatura:
 • 3 de tamaño folio e 1 liña (lingua galega, lengua castellana, ciencias naturais/sociais). En inglés e relixión valen os do curso pasado.
 • 1 cuadriculado de tamaño folio (matemáticas).
 • Axenda
 • 1 dicionario de galego. Vale o do curso pasado.
 • 1 dicionario de castellano. Vale o do curso pasado.
 • 1 ficheiro de clase (de 2 aneis preferiblemente).
 • 1 carpeta de plástico para fichas.
 • 1 bolígrafo azul e 1 vermello bic.
 • 1 lapis do número 2 (HB).
 • Goma (non se permitirán tipex).
 • Afialapis.
 • Xogro de regras (30 ou 40 cm), escuadro e cartabón.
 • 1 caixa de ceras duras.
 • 1 tesoira de punta redonda.
 • 1 block de cartolinas de cores (A-4).
 • 1 barra de pegamento grande.
 • Música: vale o material do curso pasado.
 • Libreta de 4 pentagramas (tamaño cuartilla).
 • Frauta doce de plástico dunha soa peza.

É importante que todo este material estea con nome e se vaia repoñendo ao longo do curso antes de que se acabe, sobre todo no referido a cadernos, lapis ou bolígrafos. Cada alumno/a é responsable do seu material. Recoméndase reutilizar todo o material que sexa posible.

Os libros de texto encóntranse expostos no taboleiro de anuncios do colexio e na web (www.santabaia.es).

A reunión inicial de curso terá lugar o martes día 17 de setembro ás 16:00 horas, na aula multiusos (planta baixa).

As/O titoras/titor

2 Responses to Material de aula 4º, 19/20

 1. María Jose dice:

  Este informe de material fue enviado por el Abalar a los niños que ahora comienzan 5°curso. ¿Ésta mal el curso o lo recibimos por error?
  Un saludo y gracias.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *