Archivos día 24 febrero, 2016

Admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso 2016/2017

Aquí pode acceder á lexislación:

http://www.edu.xunta.es/portal/node/18048

Prazas vacantes curso 2016/2017 CEIP SANTA BAIA

Prazas vacantes 2016-2017

PRAZO DE SOLICITUDE: do 1 ao 29 de marzo.

RESERVA DE PRAZA EN EDUCACIÓN INFANTIL.

  • IMPRESOS:

20160224122543_00001

20160224122543_00002

20160224122543_00003

20160224122543_00004

20160224122543_00005

  • INSTRUCCIÓNS:

resumo admisión 2016-2017

RESERVA DE PRAZA EN EDUCACIÓN PRIMARIA:

  • IMPRESOS:

20160224122543_00001

20160224122543_00002

  • INSTRUCCIÓNS:

 

PROCEDEMENTO DE ADMISIÓN DO ALUMNADO PARA O VINDEIRO CURSO 2016/2017

Prazo de presentación das solicitudes do 1 ao 29 de marzo

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR PARA ALUMNOS DE PRIMARIA:
• Impreso solicitude anexo II debidamente cuberto
• Fotocopia do Libro de Familia onde consten todos os membros da unidade familiar
• Fotocopia do DNI do alumno, pai, nai ou titor/a.
• Fotocopia da tarxeta sanitaria do alumno/a e dos pais.
• Non se recollerá documentación incompleta.

Presentar unha única solicitude asinada polos titores legais do alumno.

Unha vez admitido no centro, a formalización da matrícula realizarase do 20 ao 30 de xuño coa seguinte documentación:

1. Impreso de formalización da matrícula
2. Copia do boletín das vacinas
3. Fotos tamaño carné, co nome e apelidos por detrás: 4 para infantil e 2 para primaria.
4. Se é o caso achegar documentación xudicial no que se especifique que ten a titoría do alumno/a (separación…….)
5. En caso de alerxias ou enfermidades graves achegar documentación médica.