SECRETARIA

ELECCIÓNS CONSELLO ESCOLAR

COMPOSICIÓN DO CONSELLO ESCOLAR DURANTE OS PRÓXIMOS DOUS CURSOS

Susana Albarrán Gómez (Presidenta)

Gustavo Romero García (Xefe de Estudos)

Pilar Estévez Sixto (Secretaria)

REPRESENTANTES CLAUSTRO: Sesa Novo Boo, Fé Sánchez Casais, Daniel Vázquez Dieste, Mar Rodríguez Ramos, Ana Mª Lojo Dieste.

REPRESENTANTES NAIS/PAIS: Eugenio Lozano Lijó, Begoña Piñeiro Saborido, Ana Belén Silva Abuín, María Celia Lojo Piñeiro, Mª Dolores García Tarela (Rpte Anpa).

REPRESENTANTE CONCELLO: Helena Teixeira Barcala.

REPRESENTANTE PERSOAL ADMON. E SERVIZOS: Mª Dolores Sánchez Alcalde.

 

 

LISTAXES PROVISIONAIS DO FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO

Listaxes provisionais:

listaxe provisional de admitidos no fondo solidario de libros de texto

listaxe provisional de excluídos do fondo solidario de libros de texto

PRAZO DE RECLAMACIÓN:  11 E 12  DE XULLO.

PUBLICACIÓN DAS LISTAXES DEFINITIVAS: 13 DE XULLO. A listaxe provisionalpode sufrir variacións como consecuencia das reclamacións. Esta listaxe aínda non inclúe as adquisicións complementarias (libros que terá que adquirir o centro para completar o reparto).

ENTREGA DE LIBROS, VALES ADQUISICIÓN DE LIBROS E VALES ADQUISICIÓN DE MATERIAL: 14 E 15 DE XULLO – 5 E 6 DE SETEMBRO.

 

 

 

LIBROS DE TEXTO CURSO 2016/2017

libros-texto

 

Aquí pode consultar o listado de libros de texto para o curso 2016/2017:

LIBROS DE TEXTO 2016-17

 

 

LISTAXE PROVISIONAL DE ADMISIÓN DE ALUMNOS PARA O CURSO 2016/2017

As persoas admitidas e non admitidas poderán formular reclamación, ante o Consello Escolar, no prazo de 5 días hábiles contados a partir do día seguinte a esta publicación.20160422104604_00001 20160422104604_00002 20160422104604_00003 20160422104604_00004 20160422104604_00005 20160422104604_00006 20160422104604_00007 20160422104604_00008

Admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso 2016/2017

Aquí pode acceder á lexislación:

http://www.edu.xunta.es/portal/node/18048

Prazas vacantes curso 2016/2017 CEIP SANTA BAIA

Prazas vacantes 2016-2017

PRAZO DE SOLICITUDE: do 1 ao 29 de marzo.

RESERVA DE PRAZA EN EDUCACIÓN INFANTIL.

  • IMPRESOS:

20160224122543_00001

20160224122543_00002

20160224122543_00003

20160224122543_00004

20160224122543_00005

  • INSTRUCCIÓNS:

resumo admisión 2016-2017

RESERVA DE PRAZA EN EDUCACIÓN PRIMARIA:

  • IMPRESOS:

20160224122543_00001

20160224122543_00002

  • INSTRUCCIÓNS:

 

PROCEDEMENTO DE ADMISIÓN DO ALUMNADO PARA O VINDEIRO CURSO 2016/2017

Prazo de presentación das solicitudes do 1 ao 29 de marzo

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR PARA ALUMNOS DE PRIMARIA:
• Impreso solicitude anexo II debidamente cuberto
• Fotocopia do Libro de Familia onde consten todos os membros da unidade familiar
• Fotocopia do DNI do alumno, pai, nai ou titor/a.
• Fotocopia da tarxeta sanitaria do alumno/a e dos pais.
• Non se recollerá documentación incompleta.

Presentar unha única solicitude asinada polos titores legais do alumno.

Unha vez admitido no centro, a formalización da matrícula realizarase do 20 ao 30 de xuño coa seguinte documentación:

1. Impreso de formalización da matrícula
2. Copia do boletín das vacinas
3. Fotos tamaño carné, co nome e apelidos por detrás: 4 para infantil e 2 para primaria.
4. Se é o caso achegar documentación xudicial no que se especifique que ten a titoría do alumno/a (separación…….)
5. En caso de alerxias ou enfermidades graves achegar documentación médica.

RESERVA DE PRAZA PARA O VINDEIRO CURSO 2016/2017 ALUMNADO 6º DE PRIMARIA.

Do 1 ao 15 de febreiro, ábrese o prazo para que o alumnado de 6º de primaria reserve praza para o vindeiro curso académico 2016/2017.

Os alumnos que pretendan continuar estudos no centro de adscrición (IES A CACHADA), deberán devolver cuberta a solicitude (anexo I) ao seu titor/a do CEIP SANTA BAIA.

Os alumnos/as que desexen solicitar praza noutro centro distinto do IES A CACHADA deberán entregar a solicitude no instituto elixido e traer unha copia da mesma ao CEIP SANTA BAIA.

Aquí pode descargar o anexo I

http://www.edu.xunta.es/portal/node/18048

 

 

Segunda convocatoria de axudas para a adquisición de material escolar: curso 2015/2016

Orde do 6 de novembro de 2015 pola que se convocan axudas para a adquisición de material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria ou educación especial en centros sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2015/16, que non puidese acollerse ás axudas reguladas pola Orde do 25 de agosto de 2015, e aquel que, tendo solicitada a dita axuda, resultase excluído por unha causa emendable.

Aquí pode acceder á orde.

http://www.edu.xunta.es/portal/node/17558

 

 

VOLTA AO COLE: 10 DE SETEMBRO

vuelta-al-cole

 

HORARIO 10 DE SETEMBRO:

11:00- 5º E 6º DE PRIMARIA E 6º INFANTIL.

11:15- 3º E 4º DE PRIMARIA E 5º INFANTIL.

11.30- 1º E 2º PRIMARIA.

SAÍDA- 12:30

A partir do 11 de setembro o horario será o habitual: 8:45 a 13:45

 

 

AXUDAS PARA ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCOLAR

 

Orde do 25 de agosto de 2015 polo que se convocan axudas de material escolar

 

– IMPORTE DA AXUDA: 50 euros.
– DESTINATARIOS: alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria ou educación especial en centros sostidos con fondos públicos.
– PRAZO DE PRESENTACIÓN: do 2/9/15 ao 1/10/15.
– REQUISITO: Renda per cápita familiar igual ou inferior a 5.400 euros. Exercicio fiscal 2013. Suma dos recadros 366 e 374 dividido entre o número de membros da unidade (computaranse por dous os membros da familia, incluído o alumno/a, que teñan recoñecida a 31 de decembro de 2013 unha discapacidade igual ou superior ao 33%).
-DOCUMENTACIÓN:
* Copia do libro de familia onde figuren todos os membros computables da unidade familiar. No caso de non ter libro de familia ou se a situación familiar, no día 31 de decembro de 2013, non coincide coa reflectida no libro, terá que presentar outro documento acreditativo (sentenza xudicial de separación ou divorcio, convenio regulador onde conste a custodia do solicitante, certificado ou volante de convivencia, informe dos servizos sociais).
* Cando non autoricen a consulta telemática: copia do DNI dos membros computables da unidade familiar e copia da declaración da renda.
* No caso de discapacidade igual ou superior ao 33% dalgún membro da unidade familiar, incluído o alumno/a, deberá presentarse documento que o acredite.
Pode descargar aquí os impresos ou solicitalos na secretaría do centro.

 

AnuncioG0164-240815-0002_gl_Página_17AnuncioG0164-240815-0002_gl_Página_18AnuncioG0164-240815-0002_gl_Página_19

 

 

 

 

 

 

LISTAXES DEFINITIVAS DO FONDO LIBROS

fondo

Aquí pode consultar as listaxes definitivas do fondo libros para 3º e 5º de Educación Primaria.

LISTAXE DEFINITIVA EXCLUIDOS

LISTAXE DEFINITIVA ADMITIDOS

Os libros poderán recollerse na biblioteca do centro no seguinte horario:

XULLO: MARTES E XOVES DE 10:00 A 13:00.

7 E 8 DE SETEMBRO DE 10:00 A 12:00.

Os lotes de libros serán entregados ao pai/nai ou titor/a do alumno/a.